Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

140 meter støjskærm skal sikre ro ved Strandboligerne i Brøndby

Montering af ny støjskærm

I Brøndby opfører Brøndby Kommune et helt nyt botilbud til borgere med nedsat funktionsevne. Byggeriet omfatter en hovedbygning med 24 boliger samt 14 rækkehuse. Bygningerne indeholder handicapboliger, fællesområder og servicearealer. Det nye botilbud erstatter utidsvarende boliger i Lionslund og Tranumparken, hvor borgerne hidtil har boet.

Døre monteret i støjskærm

​S-banen passerer tæt ved bebyggelsen, så derfor skal støjen dæmpes, så borgerne får en rolig og tryg hverdag. Der er valgt en 140 m lang og 2,5 meter høj absorberende støjskærm. DAV NORDIC har på baggrund af geotekniske undersøgelser lavet de statiske beregninger for skærmen, som både omfatter dimensionering af fundamenter, søjler og skærm. DAV NORDIC har således varetaget hele projektet fra beregning, til produktion og montage. Der er i skærmen indbygget 2 ståldøre, som skal sikre passage fra bebyggelsen til S-banen. Ståldørene er en specialkonstruktion, som DAV NORDIC har stor erfaring med at udføre. Projektet er udført for totalentreprenør Morten C. Henriksen A/S.​

Closeup af støjskærm

Dør i støjskærm

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".