Baneskærme

Langs togskinner og på stationer er der i høj grad brug for afskærmning, både for støj og for at bevare privatlivets fred. Derfor vil man ofte se nogle massive og høje støjskærme. Disse kan have forskellige udformninger alt efter behov og muligheder, men består oftest af galvaniserede stålplader.

Baneskærme


Banedanmark, der er en styrelse under Transportministeriet i Danmark, bygger, udvikler og vedligeholder jernbanenettet i Danmark. De operer med tre forskellige skærmtyper, som alle er overordnet beskrevet i ”Anlægsmanual for Banedanmarks standardskærme”.

Fælles for skærmene er, at de primært er udført i en galvaniseret stålkonstruktion opbygget med bærende lodrette søjler, hvorimellem der monteres vandrette skærmflader. Godstykkelse og profildimensioner på de enkelte ståldele afhænger af de faktiske belastninger fra vindtryk, sug/tryk fra tog samt evt. jordtryk.

Er skærmen monteret i terræn graves nederste del af skærmen ned i jorden, for at sikre, at den er helt lydtæt. Er skærmen monteret på en konstruktion (stålspuns, betonvæg, mm.) tilsigtes det at lave en lydtæt tilslutning til denne konstruktion. En Banedanmark skærm har normalt en højde på 2m fra overside af skinner til skærmtoppen. Dette sikrer frit udsyn for togets passagerer hen over skærmen.​​

Krum reflekterende skærm

Den mest anvendte skærm er krum, og netop den krumme udformning gør, at en betydelig del af støjen reflekteres tilbage til sporet, hvor den opfanges i skærverne. Selve skærmfladen består af galvaniserede stålplader bukket som ”hatteprofiler” og boltet sammen til én tæt flade. Toppen af skærmen afsluttes med en topfender. Søjleafstanden for denne skærmtype er normalt 5 meter.

​Lodret absorberende skærm

Hvor den krumme reflekterende skærm ikke kan anvendes, for eksempel på grund af reduceret afstand til banelegemet eller på grund af placering langs perronkant, anvendes i stedet en lodret skærm med absorberende egenskaber. Skærmen opbygges som den krumme skærm af bukkede skærmplader udført i galvaniseret stål. Inde i ”hatteprofilerne” placeres et isoleringsmateriale, som efterfølgende beskyttes med et net af strækmetal. Søjleafstanden for denne skærmtype er normalt 5 meter.

Lodret glasskærm

Er der særlige visuelle forhold at tage hensyn til, kan der anvendes transparente skærme, hvor de øverste skærmplader erstattes af glaspartier. Søjleafstanden for denne skærmtype er normalt 2,5 meter.

Læs mere om transparente skærme her.

Se et eksempel på et baneskærmsprojekt her

DAV NORDIC har egne montører og projektledere, der er specialuddannede og godkendte til, at arbejde på og omkring jernbanen . Dette betyder, at vi har erfaring med at arbejde med sikkerhedsplaner, sporteknikere, sporspærringer og SR-leder.

Læs mere om montage og installation her

Støjskærm cases

Vil du vide mere?

Vores engagerede og dygtige rådgivere sidder klar til at hjælpe dig med løsninger, der både tager højde for god økonomi, arbejdsmiljø og høj kvalitet.

Stig Olesen

Projektleder
+45 60 15 74 13

Produktvalgsguide, Baneskærme

Filtrér produktliste efter behov.

Baneskærme

Produktblade

Baneskærme

Baneskærme

Langs togskinner og på stationer er der i høj grad brug for afskærmning, både for støj og for at bevare privatlivets fred. Derfor vil man ofte se nogle massive og høje støjskærme. Disse kan have forskellige udformninger alt efter behov og muligheder, men består oftest af galvaniserede stålplader. Fælles for skærmene er, at de primært er udført i en galvaniseret stålkonstruktion opbygget med bærende lodrette søjler, hvorimellem der monteres vandrette skærmflader. Godstykkelse og profildimensioner på de enkelte ståldele afhænger af de faktiske belastninger fra vindtryk, sug/tryk fra tog samt evt. jordtryk.