Støjskærm i Kregme og Meløse

To ens støjskærme på i alt 2,1 km dæmper støjen i de to Nordsjællandske nabobyer Meløse og Kregme. Beboerne i de omkringliggende boligområder kan nu se frem til en mere rolig hverdag.

  • Ydelse: 2,1 km støjskærm
  • Bygherre: Vejdirektoratet
  • Entreprenør: DAV NORDIC
  • Rådgiver: ISC Consulting Engineers A/S
Projektleder

Frederik Damgaard Jensen

Projektleder
+45 41 49 42 48

DAV NORDIC har dæmpet støjen i Meløse og Kregme

Støjskærmene er udført i hovedentreprise for Vejdirektoratet, og projektet er blevet til for at mindske støjen og generne fra henholdsvis Amtsvejen i Meløse og Hillerødvej i Kregme. ISC Consulting Engineers A/S har udført projekteringen, og støjskærmene består af trælameller og aluminiumskassetter i højder på 4-6 meter.

I Kregme går støjskærmen hele vejen igennem byen på begge sider af Hillerødvej og i Meløse strækker den sig over den sidste kilometer ud af Meløse. Begge støjskærme består af både absorberende kassetter og transparente paneler. Der er blevet truffet nogle valg for at gøre skærmene så lidt generende og så lette som mulig. De transparente paneler er valgt for at skygge mindst muligt for naboerne. Skærmene er derudover beklædt med trælameller for at gøre dem lettere i sit udtryk og tillade beplantning bedre greb.​

Støjskærmene har været efterspurgt af flere af beboerne i Kregme og Meløse og projektleder Frederik D. Jensen udtaler:

Vi har hørt fra flere, at de er glade for skærmen, og at de kan mærke at den virker. Vejret har givet nogle udfordringer, men ellers er vi nået i mål med det, vi ville og er glade for at kunne hjælpe beboerne i områderne.

Frederik D. Jensen, projektleder, DAV NORDIC A/S

Usædvanlig meget vand

På grund af et usædvanligt vådt efterår har området flere gange stået under vand. Det har udfordret projektet, og dræning af området har derfor været nødvendigt. Vandet er blevet ledt til det nærliggende afvandingssystem, som har været hårdt presset under de store vandmængder. Projektet har krævet stor tålmodighed fra både naboere og DAV NORDIC, og det er derfor med stor tilfredsstillelse projektet afleveres.

DAV NORDIC opfører støjskærme over hele landet. Den mest markante skærm, der udføres i øjeblikket, er en knap 8 km lang og nogle steder 9 meter høj støjskærm på Nordjyske Motorvej i Aalborg. Skærmen er Danmarks højeste og længste støjskærm langs motorvejen.

Galleri fra projektet

Relaterede cases