Støjdæmpning af boligområder

DAV NORDIC er en af Danmarks førende leverandører af støjskærme til Banedanmark. Over 2 måneder i 2024 blev der leveret i alt 1.200 m støjskærm til jernbanen i Albertslund og Middelfart, som skulle støjdæmpe omkringliggende boligområder.

  • Ydelse: 1400 baneskærm
  • Bygherre: Banedanmark
  • Entreprenør: DAV NORDIC A/S
  • Underentreprenør:
  • Rådgiver:
Projektleder

Johny Poulsen

Projektchef
+45 28 87 04 60
Projektleder

Stig Olesen

Projektleder
+45 60 15 74 13

DAV NORDIC støjdæmper boligområder

DAV NORDIC er en af Danmarks førende leverandører af støjskærme til Banedanmark. Over 2  måneder i 2024 leveres der i alt 1.200 m støjskærm til jernbanen i Albertslund og Middelfart, som skal støjdæmpe omkringliggende boligområder.

Der er stor fokus på støjdæmpning i Danmark. Det gælder ikke mindst, når banen ligger tæt op af boligområder. I Albertslund udvikles natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker, som etableres for at støjdæmpe området i forhold til eksisterende og kommende boligområder. Hyldagerparken og Kongsholmsparken skal ligeledes sikres mere rolige omgivelser. Ud over en række store jordvolde supplerede Albertslund Kommune projektet med en 700 m lang støjskærm. 

Høje krav til Banedanmark støjskærme

Banedanmark stiller høje krav til leverandører af støjskærme til banen, ikke mindst i forhold til lang levetid af støjskærmene. Skærmene udføres efter Banedanmarks anlægsmanual i varmforzinket stål, og i Albertslund er der leveret en 700 m krum, reflekterende skærm og i Middelfart en 500 m lodret skærm, der er lydabsorberende. Skærmen i Middelfart skal sænke støjen fra aktiviteter og togtrafik på remiseområdet.

DAV NORDIC har på under et år (2022-2023) fordoblet antal medarbejdere inden for støjdæmpning. Afdelingen er nu på 9 medarbejdere, som alle arbejder med at støjdæmpning. Der arbejdes ligeledes løbende med nye innovative støjløsninger, der skal forbedre folkesundheden.

Galleri fra projektet

Relaterede cases