Bæredygtig støjskærm i Ribe

DAV NORDIC har for Barslund opsat en 500 meter lang støjskærm langs rute 11 i Ribe. DAV NORDIC har stået for både design og montering.

  • Ydelse: 500 m støjskærm med genbrugte akrylplader, 300 autoværn og broautoværn og 120 m tremme rækværk
  • Bygherre: Vejdirektoratet
  • Entreprenør: Barslund
  • Underentreprenør: DAV NORDIC A/S
  • Rådgiver:
Projektleder

Johny Poulsen

Projektchef
+45 28 87 04 60

DAV NORDIC har for Barslund opsat en støjskærm langs rute 11 i Ribe. DAV NORDIC har stået for både design og montering. Skærmen er opsat med genbrugte akrylplader, som tidligere har været benyttet i forbindelse med en støjskærm på Silkeborg motorvejen.​

Entreprenør på nyt genbrugsprojekt

Som entreprenør på projektet, har DAV NORDIC udført både projektering, tegnearbejde samt montage af det færdige produkt.

I projekteringsfasen har DAV NORDIC haft fokus på, at minimere de risici, der har kunnet påvirke fremdriften af projektet: sEn af de risici, der blev identificeret, var området, hvor støjskærmen skulle opstilles. Området er åbent og påvirkes af både højvande og kraftig vind. Det udendørs miljø blev derfor afgørende for designet af projektet.

Udfordringen omkring højvande resulterer i et højt grundvandsspejl. Det har medført at søjlerne til skærmen har skullet rammes længere ned i jorden end, hvad der normalt gøres for en 3 m høj skærm. Med bløde jordbundsforhold og kraftig vind er det vigtigt, at fundamenterne er dimensioneret for at kunne optage vindlasterne

Johny Poulsen, projektleder hos DAV NORDIC

Det har været DAV NORDICs mål, at designe en støjskærm, der ubesværet har kunnet monteres, uden at det går på kompromis med det visuelle udtryk. Hensigten var at gøre skærmen mest mulig transparent, ved et minimalt brug af søjler og sprosser. Dermed forringer det ikke udsigten eller lysindfaldet for de omkringliggende boliger.​​

Bæredygtigt materialevalg

Ideen om, at bygge den nye støjskærm af genbrugsmaterialer ender ligeledes med at spille en afgørende rolle under projekteringen. Lige omkring 470 akrylplader blev nedtaget fra et andet projekt og stort set alle skulle bruges, for at have nok byggemateriale, til den i alt 530 m lange skærm.

Med viden om, at hver eneste akrylplade er afgørende for den færdige skærm, måtte montagen planlægges, så den var forsigtig, men alligevel med fokus på at kunne holde et vist tempo under arbejdsprocessen. Montagevenlighed er et område, som DAV NORDIC afsætter tid og ressourcer til og dermed sætter en ære i at være dygtige til. Resultat blev et design, der kompromisløst forener sikkert arbejdsmiljø for montørerne, justeringsmuligheder og rette fordeling mellem forsigtighed og hastighed. Det lykkedes. Ingen plader gik til grunde under opsætningen.

Johny Poulsen siger: ”Det er et godt konkret tiltag, at bygge nye anlægsprojekter i genbrugsmaterialer. Det er én måde at gribe en grønnere omstilling an på – og med et skærpet fokus under projekteringsfasen, kan komme rigtigt godt i mål med.”​​

Tidsplan udfordret

Udvidelsen af omfartsvejen, fra to til fire spor var en særlig kompleksitet under montagen. Det gav meget byggeaktivitet i området og øgede dermed presset på trafikken på Plantagevej, hvor støjskærmen er blevet opsat. Det udfordrede montagen af støjskærmen, da arbejdspladsen for DAV NORDICs montører blev begrænset.

I arbejdet mod, at sikre et færdigt projekt indenfor den aftalte tidsramme var god og kontinuert kommunikation mellem hovedentreprenør Barslund og DAV NORDIC særlig vigtigt, da udvidelsen af omfartsvejen pågik i samme tidsrum som støjskærmen blev monteret. Løsningen blev, udover fokus på kommunikation, at begge parter gav hinanden den fornødne plads og hjalp hinanden i de situationer, hvor det var nødvendigt.

DAV NORDIC er derfor også særligt stolte af at have afleveret et flot produkt, indenfor den aftalte tid.​

Massiv leverance til hele området

Ikke kun støjskærmen langs hovedvej 11 er leveret og monteret af DAV NORDIC. I forbindelse hermed har DAV NORDIC også leveret og monteret 300 meter autoværn, type STP XS og broautoværn, type H2W2 langs samme vej.

De 120 m tremme rækværker, opsat i buet forløb, så det følger cykelstiens snoning ned under hovedvej 11 og håndlisterne i samme design, opsat ved nyetablerede betontrapper er ligeledes leveret og monteret af DAV NORDIC.

Både bilister og bløde trafikanter kan nu færdes sikkert i området.

Galleri fra projektet

Relaterede cases