Afskærmning til mange formål

DAV NORDIC kan udføre og levere mange forskellige former for udendørs afskærmning. Afskærmning kan bl.a. anvendes til at sikre privatlivets fred, hjælpe og beskytte dyr med at krydse store veje samt skabe tryghed for fodgængere og øvrige trafikanter.

Indbliksskærme

For at beskytte mod indsyn kan det være nødvendigt at sætte en permanent afskærmning op. Det kan for eksempel være ved broer, perroner eller andre højtliggende konstruktioner nær bebyggelse.

Afskærmninger i sådanne situationer kan tjene et dobbelt formål: De skærmer for indblik og skærmer for støj fra f.eks. togskinner eller biltrafik. Her kan man vælge både [reflekterende] og [absorberende] skærme alt efter ønske og behov.

Indbliksskærme udføres ud fra ønsker om design, materialer og farvevalg, så de passer ind i den omgivende arkitektur.

Lystæt skærm

Lystætte skærme anvendes oftest på faunapassager for at skærme mod lys fra biler. Faunapassager er ofte broer eller tunneller og hvis de skal virke efter hensigten, er det vigtigt at dyrene forbliver så ugenerede som mulig og skærmes mod lys.

Hvis faunapassagen er en bro, skal broens sider derfor konstrueres med lystætte sider – her kommer lystætte skærme ind i billedet. Skærmene kan udføres i dét design- og materialevalg, som passer bedst til den omgivende arkitektur eller natur.

DAV NORDIC har bl.a. monteret to lystætte skærme ved faunapassager ved henholdsvis Silkeborg Motorvejen og Berring Beder.​

Sikkerhedsskærme

Skærme kan bruges til forskellige sikkerhedsfunktioner. Det kan være en situation, hvor det er nødvendigt at afskærme ved en motorvej eller jernbane, hvis disse er gravet ned i terræn. Det kan også være, hvis kørestrømsledninger til banen er placeret for tæt på tilgængelige steder.

I visse tilfælde, som fx.eks. ved elektrificerede togbaner, er det vigtigt at vælge materialer og samlingsmetoder, som er velegnet til potentialeudledning. I tilfælde med tryghedsskabende funktion kan der frit vælges materialer, design og udtryk, så det passer bedst muligt ind i de eksisterende omgivelser.

Afskærmning kan også være med til at øge sikkerheden og trygheden for trafikanter. Det gælder både for fodgængere, cyklister og bilister. Det kan være nødvendigt at afskærme for udsyn og adgang, for eksempel i forbindelse med stier og fortove langs trafikerede veje.

Støjdæmpning cases

Vil du vide mere?

Vores engagerede og dygtige rådgivere sidder klar til at hjælpe dig med løsninger, der både tager højde for god økonomi, arbejdsmiljø og høj kvalitet.

Johny Poulsen

Projektchef
+45 28 87 04 60

Produktvalgsguide, Afskærmning

Filtrér produktliste efter behov.

Afskærmning

Produktblade

Afskærmning

Afskærmning

DAV NORDIC kan udføre og levere mange forskellige former for udendørs afskærmning. Afskærmning kan bl.a. anvendes til at sikre privatlivets fred, hjælpe og beskytte dyr med at krydse store veje samt skabe tryghed for fodgængere og øvrige trafikanter.​
Det drejer sig om: indbliksskærme, lystætte skærme og sikkerhedsskærme.