Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Nyheder - Støjdæmpning

Trafikeret indfaldsvej i Aarhus får støjskærm fra DAV NORDIC

I forbindelse med udvidelse af Viborgvej fra to til fire spor har DAV NORDIC opført en 300 meter lang støjskærm. Støjskærmen skal skærme mod boligområdet Eldalen i Aarhus.

​​

LÆS MERE

7 meter høj støjskærm over Store Vejleå

DAV NORDIC leverer i totalentreprise en hel speciel støjskærm til Vejdirektoratet. Skærmen er 2 km lang og 7 m høj, og skal monteres på Holbæk motorvejen. Skærmen skal som noget helt særligt også monteres hen over to underføringer på Holbæk Motorvejen og over Store Vejleå.

​​

LÆS MERE

DAV NORDIC bidrager til øget sikkerhed på Storebæltsbroen

Som led i en omfattende opgradering af trafiksikkerheden på Storebæltsbroen har DAV NORDIC monteret en æstetisk flot vindafskærmning. Afskærmningen skal sikre at vindfølsomme køretøjer ikke forulykker eller forårsager uheld under kraftig blæst.

​​

LÆS MERE

DAV NORDIC dæmper igen støjen i Fredericia

DAV NORDIC har opført en 2,5 meter høj og 660 m lang støjskærm i Fredericia. Støjskærmen er opført i underentreprise til CJ A/S og skal dæmpe støjen fra Veste Ringvej op mod nyrenoveret boligkarre.

​​

LÆS MERE

DAV NORDIC opsætter ny støjskærm: Blomstrende skærm mellem ”Kærligheden” og motorvej E45

I forbindelse med, motorvej E45 ved Skanderborg blev udvidet fra fire til seks spor, blev der også opsat en støjskærm, som minimerer motorvejens støjgener for beboerne i Vrold.

​​

LÆS MERE

Schüttesvej, Horsens: Sammenbygget vejudstyr blev innovativ løsning på kendt problem

Schüttesvej, én af de helt store indfaldsveje til Horsens, er blevet udvidet fra to til fire spor. DAV NORDIC har til projektet leveret produkter fra tre ud af i alt fire forretningsområder.

​​

LÆS MERE

Støjskærm langs boligprojektet Læhegnet i Albertslund

I fagentreprise har DAV NORDIC opført en støjskærm mellem bane og boligområdet «Læhegnet» i Albertslund på Sjælland. Skærmen højner livskvaliteten for de mennesker, der bor og lever i nærheden af den støjende jernbane.

​​

LÆS MERE

Støj fra legeplads og boldbaner bliver dæmpet med naturstøjskærm fra DAV NORDIC

For entreprenøren Henning Have A/S har DAV NORDIC leveret og monteret en Green Wall støjskærm i Esbjerg. Støjen, som kom fra skole og daginstitution skulle dæmpes.

​​

LÆS MERE

Unik støjskærm skyder op på Fredericia Havn

DAV NORDIC leverer en unik støjskærm med flere funktioner til Fredericia Havn. Med fundamenter placeret 20 meter under terræn og en højde på 10 meter over terræn, skyder støjskærmen på Fredericia Havn op, som vinder af titlen som "Danmarks højeste".

​​

LÆS MERE

500 meter bæredygtig støjskærm i Ribe

DAV NORDIC har for Barslund opsat en støjskærm langs rute 11 i Ribe. DAV NORDIC har stået for både design og montering.

​​

LÆS MERE

DAV NORDIC skærmer boligområdet Nærheden fra jernbanestøj

DAV NORDIC har støjdæmpet området ved at levere og montere over 600 meter støjskærm langs det allerede populære boligområde.

​​

LÆS MERE

DAV NORDIC leverer 260 tons stål til støjskærm på Masnedsundbroen

Som del af elektrificeringen af Ringsted-Femern banen ombygges Masnedsundbroen. DAV NORDIC har leveret både støjskærm og autoværn til projektet.

​​

LÆS MERE

Glæde over støjskærm ved Holbækmotorvejen

DAV NORDIC A/S har leveret 790 m støjskærm på Allingevej ved Holbækmotorvejen, og støjgenerne formindskes betragteligt. Borgerne har efter års kamp fået den støjskærm, som de har kæmpet for.

​​

LÆS MERE

DAV NORDIC lancerer helt nye støjreducerende løsninger på Vejforum

​​Der er et stigende fokus på støj og folkesundhed i Danmark. WHO udgav i oktober sidste år nye retningslinjer for støj, og der peges på en række alvorlige konsekvenser ved støjbelastning. Derfor laves der mange støjreducerende tiltag i disse år, og DAV NORDIC er glade for at kunne lancere to helt nye løsninger, som præsenteres på Vejforum.

​​

LÆS MERE

393 arbejdstegninger til specialdesignet støjskærm fra DAV NORDIC​

​DAV NORDIC A/S har leveret 1150 meter specialdesignet støjskærm til TP73 projektet i Valby. Projektet er del af København-Ringsted forbindelsen, og leverancen har været så speciel, at DAV NORDIC har fremstillet ikke mindre end 393 arbejdstegninger herunder varetaget den komplicerede projektstyring af støjskærmen.

​​

LÆS MERE

DAV NORDIC sænker støjen på Hillerød Motorvejen

DAV NORDIC A/S har leveret 524 m støjskærm med træespalier til Hillerød Motorvejen ved Bregnerød. Støjskærmen sænker støjen fra motorvejen betragteligt, og beboerne er glade.

​​

DAV NORDIC leverer Danmarks højeste støjskærm til Kolding

DAV NORDIC har for Barslund leveret og monteret en ca. 2 km lang støjskærm ved Bramdrupdam i Kolding. Støjskærmen er den hidtil højeste i Danmark og på store dele af strækningen er den helt op til 7 meter. Den skal reducere støjen fra den Sønderjyske Motorvej mod boligområder i Bramdrupdam.

DAV NORDIC leverer effektiv lyddæmpning til Forsvaret

Sjælsø Skydebane er blevet lyddæmpet med 41.000 lydbafler leveret til Forsvaret over de sidste 4 måneder. Resultatet er en kæmpe succes. Lyden er dæmpet betydeligt, og de første lydmålinger kunne slet ikke registrere lyd på 200 meters afstand, som er afstandskravet. DAV NORDIC har været med i projektudviklingsfasen og har efterfølgende stået for projektledelsen og installationen af lydbaflerne.

DAV NORDIC løser støjproblem i Brædstrup

Efter at have kæmpet i 7 år har boligejerne i Brædstrup fået en 329 m lang støjskærm fra DAV NORDIC. Støjskærmen dæmper støjen fra trafikken på Horsensvej og Silkeborgvej, hvor biltrafikken er steget fra 4.000 biler i døgnet til 17.000 over de seneste 15-20 år.

DAV NORDIC leverer Naturawall Støjskærm til Aalborg

DAV NORDIC leverer for første gang i Danmark Naturawall Støjskærm. Skærmen opføres på den nye omfartsvej syd om Aalborg.

DAV NORDIC leverer særlig smal støjskærm til E45

DAV NORDIC har leveret og monteret 379 m støjskærm langs E45 ved Munkdrup. Randers Kommune har nyudstykket et boligområde, som skulle sikres mod støj fra motorvejen, og pga. pladsmangel var det et krav at støjskærmen var meget smal.

DAV NORDIC lancerer Green Wall støjskærm

DAV NORDIC har fået forhandlingen af Green Wall, som er en stålstøjskærm med grøn beplantning. Den falder naturligt ind i området og har en kort installationstid.

DAV NORDIC eneforhandler af ny støjskærm

Naturawall støjskærm består af varmgalvaniserede stålpaneler, der er fyldt op med muld. Mulden giver lyddæmpning og mulighed for plantning af hæk, blomster eller lign.

Støjskærm etableret på Langeskov Station under store sikkerhedsforanstaltninger

DAV NORDIC har i september måned etableret støjskærm på den nye Langeskov Station imens togene har passeret i høj fart og kørestrøms ledninger har været spændingsførende. Det har krævet store sikkerhedsforanstaltninger og høj ekspertise.

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".