Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Trafikskydd- Vario-Guard®

Trafikskyddet Vario-Guard® är en flyttbar konstruktion, bestående av förzinkade element. Standardelementet tillverkas med en längd på 4 000 mm, en bredd av 700 mm och en höjd av 900 mm. Den övre ledstången är anslutet till den nedre delen av elementet med hjälp av sigma-stolpar där varje av dessa är 1 333 mm. Den totala höjden på Vario-Guard® är 900 mm.

Standardelementet (4 000 mm) väger 100 kg per enhet och har ett inbyggt dräneringsavbrott på 120x70 mm. Tack vare den speciella konstruktionen av Vario-Guard® Standardelementet är beräkningstvärsnittet för att bestämma arbetsbredden (W) bara 400 mm

System

  • de enskilda komponenterna monteras med bultar
  • monteringslängder på 12 meter kan också levereras med ett så kallat "snäpplås"
  • systemet monteras utan förankring, men start/slutelementen måste vara förankrade
  • förankringen uppnås genom ett urtag i start/slutelementet för att på så sätt montera en stolpe eller jordspjut i marken
  • Vario Guard kan förenas på ett ganska enkelt samt säkert sätt med skräddarsydda övergångsstycken för andra system för skyddsändamål såsom stålskydd, Mini-Guard® eller betongskydd
  • dilatationsfogar bör installeras där det behövs​

Transport

Transport upp till 12 kg. Förmonterade Vario-Guard®-element tillåter avläsningar upp till 168 lbm. per. lastbil med mycket låga transportkostnader.

Montering

Den maximala säkerheten uppnås genom ett minimum av olägenhet i trafikflödet under själva monteringsprocessen.

  • på grund av den låga vikten av Vario-Guard® så behöver man inga ytterligare kostnadsåtgärder där ett minimum av utrymme används för installation.
  • ett monteringschassi kan enkelt montera sammanfogade längder på 12,0 meter
  • en monteringschuck kan monteras ca. 2 000 m. dag​


Underhåll

För mindre kollisioner så skadas endast trafikskyddet i begränsad omfattning och kräver därför en minimal reparationstid. Vanligtvis krävs endast en liten justering av de påverkade elementen. Skadade delar kan ganska enkelt bytas ut.

Flytt av Vario-Guard®

När du utför stora projekt så måste Vario-Guard® ofta flyttas. Vi kan löser denna uppgift genom professionell planering mellan kunden och vår flexibla samt kompetenta medarbetare. En monteringschuck kan röra sig upp till 1 500 lbm. per. dag.

Demontering

Trafikvakten kan demonteras och köras bort i längder upp till 12 meter. Vår kompetenta och välkvalificerade personal förbereder en specifik lösning - baserad på det enskilda projektet - helt i enlighet med EN 1317-1 och 2 inklusive dina personliga krav.

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".