Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Trafikværn - Vario-Guard®

Trafikværn type Vario-Guard® er en flytbar konstruktion, der består af varmgalvaniserede elementer.Standardelementet har en længde på 4.000 mm, med en bredde på 700 mm og en højde på 900 mm. Den øverste håndliste på trafikværnet er forbundet til den nederste del af elementet med sigma stolper pr.1.333 mm. Den totale højde for Vario-Guard® er 900 mm.

Standardelementet (4.000 mm) vejer 100 kg pr. lbm. og har en indbygget afvandingsudsparing på 120x70 mm.Takket være Vario-Guard® Standardelementets specielle konstruktion er det beregningsmæssige tværsnit i forbindelse med fastlæggelse af arbejdsbredden (W) kun 400 mm

System

  • de enkelte komponenter samles med bolte

  • montagelængder på 12 meter kan også leveres med "snaplås"

  • systemet monteres generelt uden forankring, dog skal start/slut elementerne forankres

  • forankringen opnås igennem en udsparring i start/slut elementet at montere en stolpe eller jordspyd ned i underlaget

  • Vario Guard kan på en enkelt og sikker måde sammenføjes med specialfremstillede overgangsstykker til andre autoværnsystemer såsom stålautoværn, Mini-Guard® eller betontrafikværn

  • dilatationssamlinger skal installeres alle steder, hvor det er nødvendigt

Transport

Transport af de op til 12 lbm. forudmonterede Vario-Guard® elementer muliggør læs op til 168 lbm. pr. lastbil med meget lave transportomkostninger til følge.

Montage

Den maksimale sikkerhed opnås ved et minimum af gener i trafikafviklingen under montagen.

  • på grund af den lave vægt på Vario-Guard® er der ikke brug for yderligere omkostningskrævende tiltag, og der anvendes et minimum af plads til opsætningen .
  • et montagesjak kan montere sammenføjede længder af 12,0 meter
  • et montagesjak kan montere ca. 2.000 m. pr. dag


Vedligeholdelse

Ved mindre påkørsler beskadiges trafikværnet kun i begrænset omfang, og kræver derfor et minimum i reparationstid. Normalt er kun en let justering af de påkørte elementer nødvendig. Beskadigede reflekser udskiftes let.

Flytning af Vario-Guard®

Ved udførelse af større projekter skal Vario-Guard® ofte flyttes.

Denne opgave kan vi løse igennem professionel planlægning imellem kunden og vores fleksible og veluddannede personale. Et montagesjak kan flytte op til 1.500 lbm. pr. dag.

Demontering

Trafikværnet kan demonteres og bortkøres i længder op til 12 meter.

Vores erfarne og velkvalificerede medarbejdere udarbejder en specifik løsning – baseret på det individuelle projekt – i overensstemmelse med EN 1317-1 og 2 og dine personlige krav.