Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Nyheder - Sikkerhed på vejene

DAV NORDIC lever specialløsning til Copenhagen Historic Grand Prix 

Copenhagen Historic Grand Prix har været afholdt på Bellahøj i København i 11 år, og hvert år har det krævet en række vejændringer. DAV NORDIC har nu udviklet en specialløsning, som gør en vigtig vejændring nemmere og hurtigere at udføre i fremtiden.​​

LÆS MERE

Skærbækværket får igen bygningsbeskyttelse fra DAV NORDIC

Skærbækværket producerer elektricitet og fjernvarme, og DAV NORDIC har tidligere leveret bygningsbeskyttelse til kritisk infrastruktur. Nu leveres der bygningsbeskyttelse til personsikkerhed.​​

LÆS MERE

DAV NORDIC udvikler komplet sikkerhedsløsning til nyt parkeringshus

DAV NORDIC har stået for den indre sikkerhed i et helt nyt parkeringshus på Godsbanen i Aarhus. Opgaven er udført for Aarsleff, og parkeringshuset rummer ca. 360 parkeringspladser.

​​

LÆS MERE

Haldor Topsøe får dobbelt bygningsbeskyttelse fra DAV NORDIC

Der er ekstraordinært meget trafik på Haldor Topsøes lager og produktion i Frederikssund. Derfor er der brug for ekstra beskyttelse af væggene i en helt nyopført hal. DAV NORDIC leverer bygningsbeskyttelse med dobbelt B-Profil, der beskytter væggene særlig godt.

​​

LÆS MERE

En af DAV NORDICS største trafikmodulordre landede i 2023

Haderslev Kommune har købt 19 trafikmoduler fra DAV NORDIC, som er vores største trafikmodul ordre til dato. De 19 trafikmoduler er indkøbt på grund af deres store fleksibilitet, da de nemt kan monteres og flyttes.

​​

LÆS MERE

DAV NORDIC løser stor specialopgave

DAV NORDIC designer ofte specialløsninger. En af disse løsninger er kantsikring af en 900 m lang sti i Rudersdal Kommune. Stien har i årevis været udfordret pga. et nærliggende åløb. Stien skrider og har forvoldt store vedligeholdelsesomkostninger. Nu har DAV NORDIC fundet en løsning på problemet.

​​

LÆS MERE

DAV NORDIC sikrer transportvej til Lynetteholmen

DAV NORDIC har leveret sin første ordre til Lynetteholmen. Leverancen omfatter levering og montering af autoværn og brorækværk til en ny vej, som skal håndtere den tunge trafik i forbindelse med etablering af øen.

​​

LÆS MERE

DAV NORDIC: leverer broautoværn og rækværker som fagentreprenør på jernbanestrækning

Banedanmark er i gang med at elektrificere 108 km jernbanestrækning mellem Fredericia og Aarhus samt 148 km mellem Aarhus og Aalborg. Det indebærer, at mange af de over 80 ældre broer på strækningerne må bygges om, da de ikke har den fornødne frihøjde, for at give plads til kørestrømsanlægget. Arbejdet foregår i årene 2018-2029.

DAV NORDIC: PET godkendte til specialopgave i Københavns Lufthavn

I forbindelse med opførelsen af den dengang nye 9.500 kvadratmeter bagagebygning i Københavns Lufthavn har DAV NORDIC haft lufthavnen næsten for sig selv, da de skulle levere og montere den arbejdspladsbeskyttelse, der skulle op i bygningen. 

Personrækværker, der afspejler både historie og sikkerhed 

Nordhavns bykvarter, Sundmolen Vest, er en omdannelse af et tidligere kajområde. Bydelen har en arkitektonisk stil, som DAV NORDICs rækværker er med til at underbygge. De massive og rustikke rækværker, skaber sikkerhed for de færdene, uden at påvirke den overordnede bygningskunst.

​ ​

En tryg og sikker stiforbindelse til borgerne i Gullev

DAV NORDIC har leveret specialrækværk med LED belysning til stibroen i Gullev for at gøre det mere trygt, hurtigt og trafiksikkert for de bløde trafikanter at krydse vejen.
​ ​

​Præfabrikerede helleanlæg vinder tid under ændring af vejkryds

Det var Holbæk Kommunes ønske at ændre vejforløbet på Roskildevej, den store hovedvej mellem Holbæk og Roskilde, således et farligt kryds blev mere sikkert for især bløde trafikanter og fartsynderne kom til livs.
​ ​

​DAV NORDIC udskifter 27 meter lange portal drager om natten

DAV NORDIC A/S har udskiftet portaler langs Helsingørmotorvejen på Lyngbyvej og Borups Allé.

Projektet blev udført om natten og i alt 6 portaler blev udskiftet.

​DAV NORDIC løser samme opgave efter 20 år

DAV NORDIC har udskiftet broautoværnet på Fiskebækbroen ved Farum. Det gjorde de også for 20 år siden og endda med en af de samme montører. Entreprisen bød på flere specielle forhold, men blev løst uden forsinkelse.

​DAV NORDIC leverer broautoværn til nyt vartegn i Høje-Taastrup

DAV NORDIC A/S leverer broautoværn til Høje-Taastrup kommunes dengang nye bro. Broen er en 42 m lang skråstagsbro med en 28 m høj bro-pylon. Den forbinder Hedehusene med den nye bydel, Nærheden. Broen er opført over Danmarks travleste jernbanestrækning.

DAV NORDIC leverer ny type broautoværn til Kronprinsesse Marys bro

DAV NORDIC A/S har leveret og monteret 2,8 km DAV H2,W1 broautoværn til Kronprinsesse Marys bro. Broen åbnede den 28. september 2019 og er en del af den i alt 9,5 km nye 4 sporede motortrafikvej, som anlægges som en del af ”Ny fjordforbindelse ved Frederikssund.”

​DAV NORDIC renoverer fredet rækværk

​DAV NORDIC A/S har med godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen renoveret 600 m fredet rækværk ved Hvidkilde Gods mellem Svendborg og Faaborg.​

Nye CE-mærkede brorækværk fra DAV NORDIC

DAV NORDIC kan med to nye brorækværk, H2W1 og H2W3 nu som de eneste i Danmark tilbyde en rækværksserie i H2 i 3 arbejdsbredder. Det betyder, at broer kan monteres med rækværk, der ser fuldstændig ens ud men med mulighed for at kombinere de forskellige arbejdsbredder og egenskaber.

DAV NORDIC leverer igen til Kalundborgmotorvejen

Anden etape af Kalundborgmotorvejen, som omhandler anlæg af motorvej syd om Regstrup, får støjskærm, autoværn og paddehegn fra DAV NORDIC. Strækningen er på 6,5 km og indeholder ramper, der forbinder lokalområdet med motorvejen.

Trafikmoduler med chaussesten fra DAV NORDIC til Favrskov Kommune

Favrskov Kommune har valgt 20 trafikmoduler med chaussesten fra DAV NORDIC som trafikdæmpende løsning i Thorsø. Det er en klar fordel, at modulerne er mobile og kan flyttes, og chaussestenene giver en flot finish, som klæder området.

Dansk Autoværn leverer flødeboller til Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har valgt 7,5 tons beton udført som ​30 ”flødeboller” fra Dansk Autoværn. Flødebollerne anvendes som fundament for skilte til trafikregulering og bygningsarbejder.

​DAV NORDIC leverer massivt til Nordhavnsvej - Københavns Kommunes største vejprojekt

DAV NORDIC har i 2 1/2 år (2016-2018) arbejdet på Nordhavnsvej - Københavns Kommunes største vejprojekt. Nordhavnsvej blev tilsluttet Helsingørmotorvejen, og projektet var et tilløbsstykke for arkitekter og ingeniører, der studerede de helt særlige løsninger, der blev lavet på strækningen.

DAV NORDIC vinder igen vedligeholdelsen af Statens Veje

​I alt modtog Vejdirektoratet 157 enkelttilbud fra 33 bydende virksomheder på den samlede vedligeholdelse af Statens Veje. Herudover blev der givet 91 kombinationstilbud.

Hørsholm Kommune får specialtrafikmoduler fra DAV NORDIC

Trafikmodulerne består af 2 moduler, der hver er sammensat af 4 mindre moduler. Det var et krav at afskærmningen var længere end normalt, og derfor blev de specialproducerede.

DAV NORDIC leverer massivt til ny Holstebro Motorvej

DAV NORDIC har i 2016-2017 leveret massivt til den da nye motorvej mellem Herning og Holstebro. Den 28. maj 2017 åbnede de første to etaper på i alt 10 km, som kaldes ”Messemotorvejen” og boligminister Ole Birk Olesen var glad for at trafikanterne nu fik glæde af første del af motorvejen.

Arkil valgte DAV NORDIC til 18 broer på Lolland

18 broer på Lolland er blevet fornyet og hævet i forbindelse med elektrificeringen af banestrækningen til Rødby. DAV NORDIC har over en periode på 3 år leveret til alle broer.

DAV NORDIC leverer for tredje gang til ny banestrækning, Ringsted - København

DAV NORDIC har haft op til 14 medarbejdere på strækningen TP4 – Urban Tunnels, som er en del af den nye banestrækning, Ringsted - København. Samarbejdet efter snart 3 år på den samlede entreprise er i særklasse.

465 m rækværk med led lys og mahogni liste fra DAV NORDIC

DAV NORDIC har leveret 465 m specialfremstillet rækværk til skolestien i Køge. Rækværket er afsluttet med led lys fra X LIGHT, som gør løsningen eksklusiv

KPC Herning vælger DAV NORDIC til Esbjergs nye shoppingcenter

KPC Herning A/S har valgt DAV NORDIC til at varetage afskærmning på parkeringspladserne på Esbjergs nye shoppingcenter, BROEN som åbner den 10. april 2017. DAV NORDIC har på parkeringspladserne leveret og monteret 600 løbende meter autoværn og personrækværk.

DAV NORDIC sikrer Aarhus Letbane

Der er høj sikkerhed omkring anlægningen af Aarhus Letbane. DAV NORDIC har løbende udlejet ståltrafikværn til projektet. Denne gang er det ca. 5.000 m Mini-Guard®, der er placeret på forskellige strækninger i Aarhus. Mini-Guard® ståltrafikværn afskærmer både byggeriet fra den kørende trafik og sikrer medarbejderne på byggeriet.

Silkeborg Motorvejen – et svendestykke for DAV NORDIC

Ulrik Toft Marcussen, som er adm. direktør hos DAV NORDIC udtaler: “Jeg betragter Silkeborg Motorvejen som vores svendestykke. Vi er blevet udfordret på en tidligere uset sammensætning af materialer, specielle montagekrav og logistik, der har overgået min vildeste forventning. Samtidig har det været en kæmpe fornøjelse at være med til at skabe denne smukke motorvej, der samtidig er en arkitektonisk sanseoplevelse for trafikanterne og for byens borgere.”

Gadekær i Grumløse, blev forskønnet med træautoværn fra DAV NORDIC

Vordingborg Kommune kontaktede DAV NORDIC i forbindelse med et forskønnelsesprojekt i Grumløse.

DAV NORDIC sikrer trafikken ved bygning af regnvandstunnel i Hellerup

Hellerup har været hårdt ramt af oversvømmelser i forbindelse med selv mindre regnskyl.

DAV NORDIC sørger for sikkerhed på Jyllandsringen

Federation Internationale de L’Automobile har skærpet sikkerhedsreglerne på racerbaner. Det betyder at Jyllandsringen har måttet investere i forskellige nye sikkerhedsforanstaltninger.

Sydmotorvejen fra Lellinge til Rødbyhavn opgraderes

DAV NORDIC skal for Vejdirektoratet stå for opgradering og fornyelse af vejautoværn på eksisterende til- og frakørselsramper på Sydmotorvejen (M30 fra Lellinge Nord til Rødbyhavn Syd).

DAV NORDIC sikrer god trafikafvikling på Assens havn

DAV NORDIC har leveret 234 m dobbeltsidet træautoværn til transportvej på Assens Havn. Træautoværnet adskiller den almindelige havnetrafik fra transport med både. På den måde sikres en god trafikafvikling.

Nye leverancer til højhastighedsjernbane

DAV NORDIC fortsætter leverancerne til den nye højhastighedsjernbane, som etableres på strækningen, København-Ringsted. Denne gang leveres 5.000 m vejautoværn.

DAV NORDIC leverer igen til højhastighedsjernbane

DAV NORDIC har solidt fat i leverancerne til den nye højhastighedsjernbane. Jernbanen etableres på strækningen, København-Ringsted, og denne gang leverer DAV en lang række produkter og løsninger til strækningen Solrød-Ringsted.

Køge Bugt motorvejens udvidelse

​DAV NORDIC leverer til 2. etape af Køge Bugt motorvejens udvidelse.

I forbindelse med 2. etape af Køge Bugt motorvejens udvidelse leverer og monterer DAV 346 m broautoværn DAV H2/W2 samt 13.100 m autoværn.

DAV NORDIC leverer en lang række produkter til højhastigheds jernbane

P​arallel med Køge Bugt motorvejen etablerer Banedanmark en højhastigheds jernbane, der skal køre fra København til Ringsted. DAV NORDIC har indgået aftale med Züblin A/S om en lang række produkter til entreprisen TP40.

Nyt broautoværn fra DAV NORDIC allerede monteret på en lang række broer i Danmark

DAV NORDIC lancerede i maj måned et helt nyt broautoværn under navnet: ”DAV H2/W2”. Broautoværnet opfylder nye EU krav, er crash testet og CE certificeret og indtager nu i stigende omfang de danske veje og broer.

DAV NORDIC leverer igen til Frederiksundsmotorvejen

DAV NORDIC fortsætter det gode samarbejde med Van Gelder/TBI Infra på Frederiksundsmotorvejens forlængelse etape 2, motorvejen E1220.001.

DAV NORDIC fortsætter leverancerne til Aarhus Letbane

DAV NORDIC har fået yderligere leverancer til Aarhus Letbane og leverer i 2014 ca. 2.600 meter personrækværk til 7 broer

DAV NORDIC leverer specialudviklede trafikmoduler til Silkeborg Kommune

Under navnet ”Silkeborg Modulet” har DAV NORDIC specialudviklet trafikmoduler til Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune har mange smalle vejstrækninger og havde brug for et Helleanlæg med en bredde på 1,6 meter frem for de normale 2 meter. Det har DAV NORDIC udviklet, og de er allerede placeret en række steder i kommunen.

DAV NORDIC skal levere betonautoværn

DAV NORDIC skal levere betonautoværn til ny vej, der forbinder Helsingørmotorvejen med Københavns havn

Nyt broautoværn med indbygget ekstra sikkerhed

DAV NORDIC lancerer igen en stor nyhed inden for broautoværn til det danske marked. Broautoværnet ”DAV H4b/W2” med øget sikkerhed indbygget er klar til det danske marked og opfylder alle nye EU krav, er crash testet og bliver CE certificeret.​

Nyt broautoværn fra DAV NORDIC opfylder EU krav

DAV NORDIC har udviklet et helt nyt broautoværn under navnet: ”DAV H2/W2”, som er klar til at indtage det danske marked.

DAV NORDIC sikrer cyklister på Vejlevej i Kolding

DAV NORDIC har leveret 108 m dobbeltsidet - og 234 m enkeltsidet træautoværn samt 256 m træskal til cykelsti på Vejlevej i Kolding.

DAV NORDIC leverer i 2014 ca. 1.800 meter personrækværk til 4 broer

DAV NORDIC leverer i 2014 ca. 1.800 meter personrækværk til 4 broer, som etableres i forbindelse med Aarhus Letbane. Rækværkerne leveres i 2 varianter, hvoraf det ene er et specialudviklet rækværk, som er designet af Cowi A/S.​

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".