Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Trafikmoduler, helleanlæg og trafikchikaner

Dæmpning af den kørende trafiks hastighed kan ske ved brug af trafikmoduler. Kært barn har som bekendt mange navne, så  vore moduler omtales ofte som forsætninger, heller, helleanlæg, chikaner og trafikmoduler.

Modulerne kan stå alene eller sammensættes efter det specifikke behov. 

Helleanlæg anvendes blandt andet ved fodgængerovergange uden lyssignal og ved stærkt trafikerede veje, hvor den tværgående trafik skal sikres. Trafikchikaner etableres ved skoler, boligområder samt på lange, lige vejstrækninger, hvor man aktivt ønsker at hastighedsregulere trafikken. Trafikchikaner er fleksible og mindre indgribende i trafikken end bump, og er derfor efterhånden benyttet mange steder.

Hvordan er modulerne lavet?

Helleanlæg og trafikchikaner fremstilles af højkvalitets fiberarmeret beton. Modulerne fremstilles i en række forskellige standardstørrelser og udformninger, der tilsammen udgør et fleksibelt byggeklodssystem, der kan løse stort set alle trafiksikringsopgaver. Modulerne leveres som standard i grå beton, men kan også leveres med en overflade af indstøbte chaussésten.

​De grundlæggende forudsætninger for valg, placering og udformning, af for eksempel Helleanlæg, fastlægges ved kommuneplanlægningen. Her fastlægges de enkelte vejes rolle som trafik- eller lokalveje, deres rolle i lette trafikanters trafiknet, herunder skoleveje, deres rolle i busnettet samt deres hastighedsklasse.

Fordele ved helleanlæg og trafikchikaner fra DAV NORDIC

  • ​Nemme og hurtige at montere
  • ​Minimale trafikgener ved udførslen
  • ​Forstærkninger indarbejdet – mere holdbare
  • ​Ingen ukrudt – bedre miljø og minimal vedligehold
  • ​Flytbare løsninger – fordel ved påføring af nyt slidlag
  • ​Reflekssten - nemme at se i mørke

Montage og reparation

Trafikmoduler leveres færdigproducerede klar til montage direkte på vejene inklusiv kit til montage samt udfyldningsbolt til indstøbte 

Trafikmoduler er robuste og kan tåle gentagne påkørsler af større lastbiler. Det betyder færre reparationer. Den støbte overflade giver minimal grobund for ukrudt, og der spares således også ressourcer på ukrudtsbekæmpelse og ukrudtsmidler til gavn for både økonomi og miljø.


​Flytning er muligt

Trafikmodulerne kan flyttes, hvis der er behov for det. Vi tilbyder et fleksibelt og veluddannet team til at varetage opgaven.​

Download PDF med typeoversigt

Download PDF med produktblad

Kontakt os på telefon 86 82 29 00 eller e-mail info@davnordic.dk for yderligere information om vores helleanlæg og trafikchikaner. 

Produktion af Trafikmoduler​

Montering af Trafikmoduler​