Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Alt i stål til kloakbygningsværk

DAV NORDIC har beregnet, leveret og monteret stål til et kloakbygningsværk i to plan i Glostrup. Kloakbygningsværket er blevet bygget som en del af de ledningsomlægninger, der i en årrække pågår, for at få plads til letbanens skinneanlæg, master og perroner.

Udførsel afhang af omstillingsparathed

Selve bygningsværket er udført i beton og resten af stålelementer. Det færdigstøbte bygværk varierede så langt fra angivne tolerancer, at ændring af grundlaget og beregninger for stålenhederne var nødvendige.

DAV NORDIC tilpassede tegnings- og beregningsgrundlag igennem projekteringsfasen, således at montagen kunne udføres ud fra virkelighedstro planer. Det bekræfter Ahmad Bouloum, Projektchef hos Barslund:

”I var skarpe og omstillingsparat, da det in-situ støbte bygværk havde en afvigelse i det ene hjørne, som så betød at I skulle korrigere for dette i jeres materiale, således at det leverede stål fortsat kunne bruges og passede sammen med bygværket. Det sætter jeg stor pris på. Dét samt den gode dialog undervejs i forløbet er blandt nogle af årsagerne til, at jeg altid retter henvendelse til DAV, når jeg har projekter der indeholder stålarbejder. ”

Projektering, levering og montage i ét firma

DAV NORDIC har fungeret som sparringspartner og projekterende part i tæt dialog med bygherre og rådgiver. Virksomheden har udført dimensioneringen af samtlige stålenheder ligesom montage- og produktionstegninger har været en naturlig del af projektleverancen.

Stålenhederne omfatter gitterriste, stålbjælker, stålbeslag, personværn og udløbsriste og har alle varierende krav - både for beregninger og fremstilling. DAV NORDIC er certificeret til udførsel iht. EXC3 og har dermed ikke haft problemer med, at imødekomme disse krav.

Personsikring og funktionalitet er afgørende for designet af stålenheder

Betonbygningsværket er kompletteret af galvaniserede stålprofiler, hvor gangområde af ristedæk i terrænniveau er båret af HE-stålbjælker. Bjælkerne holdes af vinkelbeslag boltet imod betonbygningsværket. På grund af det store spænd mellem betonbygningsværkets kanter har det været nødvendigt at understøtte ristedækkene med HE-stålbjælker. En fordel ved denne løsning er, at der opnås fuldstændigt friareal inde i bygningen, da understøttende søjler undgås. Antal og placering af beslag har været en detalje, hvor DAV NORDICs designfokus lå på at undgå karambolage med armering i betonen ved boring af boltene.

Langs kanten af kloakbygningsværket er 24 meter galvaniseret værn fremstillet af rørprofiler monteret. Dette personværn har et elegant ydre og er samtidig praktisk, da værnets runde form gør det behageligt at holde ved.

Personværnet skal med sin højde på 1,2 m sikre personer mod fald fra toppen af bygningsværket. For at få værnet til at fremstå så slankt som muligt og samtidig opnå den mest økonomiske løsning er værnet udført af håndliste i 120 cm højde og knæliste i 50 cm højde. Hånd- og knæliste er for hver 1,2 m monteret på balustre, der med fodplader er boltet ned i betonbygværket.

For at holde uvedkommende ude af kloakbygningsværket, er der som sidste del af byggeriet monteret to udløbsriste med tilhørende døre. Udløbsristenes funktions er dels at holde uvedkommende ude samt at sikre, at vandet inde fra kloakbygningsværket uhindret kan løbe ud i det tilstødende bassin. Udløbsristene er fremstillet af fladstålsprofiler, hvor de er beregnet for vandtryk og last ved evt. hærværk. De tilhørende døre er ligeledes udført af fladstålprofiler og DAV NORDIC har forberedt udløbsristene, så dørene kan aflåses.​

Kompliceret montage

Betonbygværkets tilbagetrukne placering fra kørevej og med en beliggenhed op imod et fremtidigt overløbsbassin, gjorde arbejdspladsen svær at komme til. Takket være dygtige montører og DAV NORDICs eget materiel og udstyr blev også den udfordring løst.

Montageløsningen inkluderede blandt andet opbygningen af en træplatform, som gjorde det muligt at montere stålbjælkerne, stålvinklerne m.v. fra stillads og gav desuden et mere skridsikkert underlag for montørerne at arbejde på i vinterens mudder, frost og glatte flader.

Under montagen af udløbsristene, som havde en vægt på over ½ tons, benyttede DAV NORDIC en kranarm på mere end 10 meter for at nå fra kørefast vej til kloakbygningen.

Andelen af DAV NORDICs montage blev gennemført på kun godt to uger. Det blev en glædelig afslutning på projektet.

Jeg anser DAV NORDIC, både under projektering og montering af stålenhederne, som værende en løsningsorienteret partner. Jeg er stolt af, hvordan vi har håndteret sagen og alle de komplikationer der har været undervejs” afrunder Troels L. Mattisson, Projektleder hos DAV NORDIC​

HENT SOM PDF​

Skal vi tage en dialog?

Vi er altid klar til at tage en uforpligtende snak om netop din opgave. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".