Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Værd at vide om rækværk

Hvilken type rækværk?

Rækværker kan inddeles i følgende kategorier:

CE godkendte brorækværker - testet og godkendt iht EN1317

  • Den mest anvendte rækværksklasse i Danmark er H2 klassen. Den benyttes på motorveje, motortrafikveje og landeveje. Produkt: CE godkendt H2 W1 + W2 + W3 (Husk ASI-værdi A eller B)
  • ​Rækværksklassen til større veje med underført trafik, som f.eks. jernbane eller et større underført vejkryds. Produkt: CE godkendt H4B W2 + W3 (Husk ASI-værdi A eller B)

Personrækværker

  • Personrækværk. Gående og cyklende trafikanter skal sikres i forhold til nedstyrtning, f.eks. ved en bro eller skrænt. Produkterne er ofte projektspecifikke og dimensioneres efter gældende regler. Produkt: Projektspecifikt udformet
  • Håndlister. Formålet med denne type er guidance for bløde trafikanter i og på området, hvor fremkommelighed eller terræn kan være krævende. Ofte anvendt ved perroner, togstationer eller lignende. Produkt: Projektspecifikt udforme

Gode råd i forhold til rækværk

  • ​Allerede i projekteringsfasen kan det være en god idé at inddrage en underentreprenør, der kan bidrage med dimensionering, statiske beregninger og tegningskompetencer. For CE-mærkede rækværker er dimensionerne fastsat i styrkeklassen. For personrækværk er der en række regler, der skal overholdes, som f.eks. hvor mange kilonewton (kN) rækværket skal kunne holde, højden på rækværket, og hvor langt der må være mellem balustrene etc.
  • ​Når bygherren bliver rådgivet i forhold til rækværk er det ikke altid sikkert, at det passer til det, der er projekteret eller til bygbarheden. Montagevenlighed er ligeledes vigtigt og bør diskuteres tidligt i processen, så der er mulighed for at korrigere, inden rækværket produceres.
  • ​Rækværker kan have flere funktioner. Ud over det primære formål, nemlig at sikre trafikanter i forhold til nedstyrtning kan der i forbindelse med rækværket installeres flere ekstra ting: En lystæt skærm, der sikrer at modkørende bilister ikke blænder andre trafikanter, et gitter til at modvirke, at løse genstande ikke falder ned eller belysning, som kan integreres i rækværkets håndlister eller som indirekte lys tæt på terræn. Dertil kommer at rækværker ofte kombineres med vejautoværn og støjskærm

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".