Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

DAV NORDIC opsætter ny støjskærm: Blomstrende skærm mellem ”Kærligheden” og motorvej E45

I forbindelse med, motorvej E45 ved Skanderborg blev udvidet fra fire til seks spor, blev der også opsat en støjskærm, som minimerer motorvejens støjgener for beboerne i Vrold. DAV NORDIC leverede støjskærmen i totalentreprise til Vejdirektoratet.​

Støjskærmen i Vrold set fra den modsatte side af vejen​

DAV NORDICs første totalentreprise for Vejdirektoratet

Støjskærmen i Vrold er DAV NORDICs første totalentreprise for Vejdirektoratet. EKJ Rådgivende Ingeniører A/S udførte projekteringen, hvorefter vores afdeling for støjdæmpende løsninger har stået for design, tegningsarbejde og sidenhen produktion. Derudover er selve monteringen og opsætningen blevet styret og koordineret af DAV NORDIC. Dette indebar bl.a. fundering, jordarbejde og afvanding.

Johny Poulsen, projektchef i afdelingen for støjreducerende løsninger, udtaler:

” Det har været et spændende projekt, hvor vi som totalentreprenør har stået for alle projektets faser. Vi har leveret en støjdæmpende løsning, som lever op til kravene for støjdæmpning og beplantning, og vi har afprøvet nye metoder og truffet klimavenlige valg.”

Det endelige resultat er en støjskærm, der er én kilometer lang og 6 meter høj. Støjskærmen er udført i aluminiumskassetter fra Bud-Masz og sat på nedvibrerede stålfundamenter. Støjskærmen er absorberendepå trafiksiden, hvilket sikrer at støjen opfanges - før den rammer landsbyen Vrold.

Det er vigtigt at tage så mange hensyn som muligt under montagen. Derfor blev montagen af støjskærmen udført fra nabosiden, hvilket betød, at der ingen trafikforstyrrelse var under anlægsarbejdet.

Biodiversitet i miljøvenlig støjskærm

Der er foretaget flere særlige og klimavenlige valg i forbindelse med projektet. Der er blandt andet anvendt en kombination af både beton- og stålskørter, hvilket ikke ses ret tit i støjskærmsprojekter. Det normale er at anvende et skørt af beton. Betonskørter har en høj styrke og er nemmere at vedligeholde. Til gengæld er de ikke klimavenlige at producere. Det utraditionelle valg om at reducere betonskørterne er truffet, ud fra en betragtning om at stålskørter er et mere klimavenligt valg. Betonskørterne er alene opsat i forbindelse med differensjordtryk. På den resterende, og største del af strækningen, er stålskørterne benyttet.

Det var et krav fra Vejdirektoratet, at der skulle indgå beplantning i den støjdæmpende løsning, og biodiversitet skulle indtænkes. Dette blev løst ved at montere espalier med masker i hele støjskærmens længde og højde, på begge sider. Langs støjskærmen er der plantet et varierende udvalg af klatreplanter, hvor der både er taget hensyn til blomstring i forskellige årstider, samt planternes behov for jord- og skyggeforhold.

Dette betyder, at støjskærmen med tiden vil være flot på alle årstider. Der vil både være blomstrende klematis, stedsegrøn efeu og rådhusvin i flotte efterårsfarver. DAV NORDIC skal vedligeholde støjskærmen, og dermed planterne, i de første fem år. Derfor er der blevet etableret et vandingssystem, så vandingen foregår let, kontinuerligt og med et tilfredsstillende resultat for alle parter.

Udført: 2022

Set fra trafiksiden. På sigt vil hele skærmen være dækket af planter og bidrage til biodiversiteten

Sådan blev støjskærmen opbygget

Vandingssystemet som vander planterne

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".