Belysning på Aarhus Rutebilstation

For at skabe en sikker og tryg færdsel på det meget trafikerede område på rutebilstationen i Aarhus har DAV NORDIC leveret ekstra stærke stålmaster til et wireophæng med lysarmaturer. Det danner en belysningshimmel, som lyser hele arealet op.

  • Ydelse: 19 koniske stålmaster med tilhørende afslutningsring 18mm godstykkelse
  • Bygherre: Aarhus Kommune
  • Entreprenør: Verdo
  • Underentreprenør: DAV NORDIC A/S
  • Rådgiver: Fredsted Consulting
Projektleder

Michael Pedersen

Salgschef
+45 40 19 21 39

​​Ekstra robuste stålmaster bærer belysningshimmel over hele Aarhus Rutebilstation

For at skabe en sikker og tryg færdsel på det meget trafikerede område på rutebilstationen i Aarhus har DAV NORDIC leveret ekstra stærke stålmaster til et wireophæng med lysarmaturer. Det danner en belysningshimmel, som lyser hele arealet op.

Området ved rutebilstationen i Aarhus er et trafikalt knudepunkt, hvor mange busser, biler, cyklister og gående hver dag mødes. Det har været afgørende i planlægningsprocessen at sikre en god og tryg kollektiv trafik. 

Aarhus kommune påbegyndte tilbage i oktober 2020 en nedbrydning af den gamle P-kælder under rutebilstationen. P-kælderen skulle fjernes da der var fare for sammenstyrtning. Efter at have fyldt hullet efter kælderen, er der igen etableret ny rutebilstation på arealet. Dertil har DAV NORDIC leveret 19 koniske master med tilhørende afslutningsring. Verdo har været entreprenør på belysningsprojektet, hvor Fredsted Consulting har været rådgiver.​

Hvordan sikres en tryg kollektiv trafik?

P-kælderen under rutebilstationen i Aarhus var i så ringe forfatning, at det ikke længere var forsvarligt at fortsætte en tung trafik oven på den. Den nødvendige nedbrydning igangsatte projektet, hvor pladsen over P-kælderen blev gentænkt og projekteret på ny. En vigtig del af det nye projekt var en jævn belysning over hele området, som ikke blev påvirket af parkerede busser. Normalt skaber busserne mørke felter, hvilket er med til at skabe usikkerhed for dem, der færdes i området. I tæt samarbejde med rådgiveren, Fredsted Consulting fandt vi frem til en hensigtsmæssig løsning, som alle parter kunne nikke ja til:

Relativt tidligt i processen blev det klart for de forskellige parter, at den rigtige belysningsløsning ville være at etablere et wireophængt belysningsanlæg. Det ville give færrest master på pladsen, og det kunne sikre, at der var lys på busserne fra alle sider. DAV NORDIC gik konstruktivt til opgaven, og vi fik hurtigt et forslag til en masteløsning, hvor der blev lavet en særlig stærk konisk mast til opgaven

Ole Kjærgård, Fredsted Consulting

Derudover, fandt rådgiver en løsning med 70 armaturer på et specielt wireanlæg, der næsten kan sammenlignes med et spindelvæv når det ses oppefra. Til at holde wireløsningen i 8 meters højde ønskede kommunen det slanke udtryk fra rundkoniske master. Det er blot 19 robuste master, som i dag holder alle 70 armaturer. De store kræfter fra wireanlægget resulterede i en godstykkelse på 18mm på de koniske master.

Unik masteteknik til 70 armaturer

For at masten kunne komme op på de 18mm godstykkelse er der udviklet en speciel teknik til at opnå ekstra høje godstykkelse på koniske master, hvor der i dette tilfælde bruges 3 stk. koniske skaller på 6mm, der presses sammen til en mast på total 18 mm gods. Herefter forarbejdes luger m.m. Det er meget sjældent man ser en godstykkelse på 18mm, det er en svær udfordring at producere master med så høj godstykkelse. Her besidder DAV NORDIC den nødvendige ekspertise og produktionsegenskaber, der muliggør succesen.

Design har stor betydning for område og belysning

Det var vigtigt at designet på armaturerne og wireløsningen ikke blev for store og dominerende – der skulle stadig være frit syn op til himlen. Derfor blev det besluttet at løsningen skal give et let og gennemsigtigt udtryk, hvor valget faldt på et minimalistisk LED-armatur til wireophænget. Selv med 70 armaturer monteret på arealet dominerer wirer og armaturer ikke himlen over Aarhus rutebilstationen.

Mellem masterne er der forankret et wiresystem, hvorpå der er monteret en, to eller tre armaturer. Inde i hvert mast er der placeret en driver, som gør det muligt at få de ønskede armaturplaceringer, så der sikres lys, uanset om der holder busser eller ej.

DAV NORDIC stod også for at producere en pæn afslutningsring ved terræn, det gør at man fremadrettet nemt kan komme til fundaments bolte og afspænde. Afslutningsringen grænser op mod de hævede arealer med kostet betonoverflade og passer godt ind i området:

Igen var DAV NORDIC konstruktiv og vi fik i fællesskab lavet en fin afslutningsring rundt om masten, som løser opgaven, og samtidig indgår naturligt på perronerne, så der er fri passage rundt om masten. Alt i alt et rigtig godt og konstruktivt samarbejde om en løsning som ingen af os havde lavet før

Ole Kjærgård, Fredsted Consulting

Galleri fra projektet

Relaterede cases