Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Sådan undgår du de største fælder, når der skal rækværk op​

​Ingen gider at være den, der har været med på et anlægsprojekt, hvor alle går og taler om alt det, der gik galt.

Når et rækværk skal sættes op, er det ofte steder, hvor mange passerer forbi hver eneste dag. Eksponeringen af projektet kan være stort. Måske har projektet også stor bevågenhed frabygherre og andre aktører i branchen. På en bro er rækværket blikfang. Altså, lige medmindre den er så stor, at pyloner og wire, skal bære den.

Som interessent i et rækværkprojekt, vil du gerne undgå at falde i de største fælder.

​Herunder er oplistet et udvalg af de tekniske områder og problemstillinger fælderne kan være gemt i. De gælder, uanset om der er tale om et CE godkendt brorækværker eller personrækværk(Lær mere om rækværk typer i oversigten nederst).

 • Allerede i projekteringsfasen kan underentreprenøren inddragelse være et valg, der sikrer projektet succes. Ved at vælge en underentreprenør, der kan bidrage med dimensionering, statiske beregninger og tegningskompetencer får du mest muligt værdi. For CE-mærkede rækværker er dimensioner fastsat alt efter styrkeklasse. For personrækværk ermulighederne frie, så længe reglerne overholdes. Reglerne vedrører, hvor mange kilonewton (kN) rækværket skal kunne holde, højden på værnet og hvor langt der må være mellem balustrene, for blot at nævne nogle.
 • Når bygherre bliver rådgivet til en type rækværk er der ikke nødvendigvis lighedstegn mellem det projekterede og bygbarheden. Montagevenlighed er et emne, der børdiskuteres tidligt i processen, så der er mulighed for at korrigere inden rækværket produceres.
 • Rækværker kan have flere funktioner. Selvsagt dets primære formål; sikring mod at faldeud over kanten. I nogle tilfælde ses det også i kombination med fx vejautoværn eller en påmonteret støjskærm. Tillægsfunktioner som gitter, der modvirker løse genstande at falde ned eller en lystæt skærm, der sikrer at lys fra modkørende bilister ikke blænder andre trafikanter er tilmed eksempler på ekstra muligheder i forbindelse med rækværket.
 • Byrummet udvikler sig og inddrager nu belysning som en vigtig detalje. Lys kan integreres i fx rækværkets håndlister eller som indirekte lys tæt på terræn. Dette øger naturligvis kompleksiteten i produktet.

Uanset, hvilket projekt du står overfor eller midt i, kan du undgå problemstillingerne.

Start med at følge de 3 simple råd herunder. De hjælper dig godt på vej.

Derudover kan du læse kunde-casen om Jorton, der netop nu får leveret og monteret rækværker på Sundmolen, Københavns Nordhavn. Casen kommer ind på, hvordan DAV NORDIC er med til at sikre, at projektet bliver en succes.​

​3 simple råd, der sikrer dig succes med dit rækværkprojekt

 1. Inddrag så tidligt som muligt en erfaren underleverandør i processen. Gerne allerede parallelt med rådgivningen så fx montagevenlighed tænkes ind fra start.
 2. Vælg den rigtige type rækværk til den specifikke situation. Start med at lære forskellen at kende i oversigten herunder.
 3. Vær’ ikke bange for at spørge fagfolk om hjælp. Det kan være en jungle at gennemskueregler, normer og best practice indenfor rækværk. Fejl i projekteringen kan være svære at rette.

Læs hele casen ”Personrækværker, der afspejler både historie og sikkerhed” her

Hvilken type rækværk?

Rækværker kan inddeles i følgende kategorier:

CE godkendte brorækværker - testet og godkendt iht EN1317

 1. Mest almindelig anvendt rækværksklasse i Danmark, H2 klassen. Benyttes på motorveje, motortrafikveje og landeveje. Produkt: CE godkendt H2 W1 + W2 + W3 (Husk ASI-værdi A eller B)
 2. Rækværksklasse til større veje med underført trafik. Store veje, hvor enten jernbane eller større underført vej krydser. Produkt: CE godkendt H4B W2 + W3 (Husk ASI-værdi A eller B)

Personrækværker

 1. Personrækværker. Gående og cyklende trafikanter eller cyklister skal sikres mod at falde ned. Fx ved en bro eller skrænt. Produkterne er ofte projektspecifikke og dimensioneres efter gældende regler. Produkt: Projektspecifikt udformet
 2. Håndlister. Formålet med denne type er guidance for bløde trafikanter i og på områder, hvor fremkommelighed eller terræn kan være krævende. Ofte anvendt ved perroner, togstationer eller lignende. Produkt: Projektspecifikt udformet

Søgte du autoværn? Så se udvalget her

DAV NORDIC projekterer, leverer og monterer alt i rækværker uanset kategori. Det er vores arbejdsglæde at hjælpe med løsningsforslag til dine problemstillinger.​

Kontakt os her

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".