Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Støjskærme​

Hvad er støj og hvorfor skal støj dæmpes?​

​Vi kender alle til støjgener og ved, at støj hverken er behageligt eller sundt for os. Men hvad er støj egentlig og hvad gør det ved os?

​Støj defineres som uønsket eller ubehagelig lyd. Alle former for støj, fra koncerter til vejstøj, har konsekvenser for vores kroppe. Selvom støjen ikke er høj nok til at påvirke vores hørelse negativt, kan den godt have indflydelse på andre dele af kroppen. Det kan for eksempel medføre fysiske og psykiske stressfænomener, såsom koncentrationsbesvær, manglende søvn og forhøjet blodtryk.

Præcis derfor, er det vigtigt at tage stilling til, hvor meget støj vi bliver udsat for i dagligdagen.

Hvad kan man så gøre ved støjgener?

​Det er faktisk utrolig nemt at reducere generne ved støj. En løsning kan for eksempel være at få sat en [støjskærm] op. Støjskærme enten absorbere eller reflekterer støj og skåner dermed dig for generne. Der skal ikke ske en ret stor reduktion i decibel før det kan mærkes, faktisk er en reduktion på 1 dB nok til at det kan mærkes.

Altså vil et fald på 10 dB svare til, at man oplever en halvering af støjgenerne. For at sætte det i perspektiv svarer 75 dB til lyden af en støvsuger. For at komme med et eksempel fra DAV NORDIC vil en [Naturawall] støjskærm reduceres støjgenerne med 67 dB. 

Hvad er en støjskærm?​

Støjskærme er en generel betegnelse for støjdæmpende løsninger ved støjkilder, såsom veje eller togskinner. De kan både have form som en klassisk skærm i [absorberende] eller [reflekterende] aluminium og søjler, være [transparente] plexiglasplader, eventuelt i farver eller de kan være beklædt med [trælameller] eller [beplantning]. Langt hen ad vejen, er det kun fantasien der sætter grænser. Læs mere om vores arbejdsproces længere nede på siden.

En klassisk støjskærm består af et skørt som monteres på et fundament. Ovenpå skørtet monteres der søjler, hvorimellem der monteres støjskærmskassetter. Støjskærmskassetterne kan produceres forskelligt, alt efter behov. Kassetterne består af aluminium med en kerne af isolering. Hvis man ønsker en [absorberende] støjskærm perforer man aluminiummet i den side der vender mod støjkilden (i nogle tilfælde begge sider). Dette gøres så lyden ledes ind til isoleringen, som absorberer den. Hvis man derimod ønsker en [reflekterende] støjskærm er aluminiummet ikke perforeret, og dermed kastes lyden tilbage mod støjkilden når den rammer støjskærmen.

I nogle områder er der ikke mulighed for, eller ønske om, en massiv støjskærm. Her kan vi anbefale at lave støjskærme i plexiglas, som er transparente. Dette giver nogle andre muligheder, som er særligt anvendelige i for eksempel boligområder eller bymiljøer. Sådanne [støjskærme] vil reflektere lyden tilbage til støjkilden.

​​

Har man kigget ud ad vinduet fra et tog i Danmark, har man muligvis lagt mærke til, at støjskærmene er krumme eller kurvede i toppen. Det er en klassisk baneskærm som opstilles mange steder og krumningen spiller en helt særlig rolle. Den reflekterer nemlig støjen tilbage mod sporet, hvor den absorberes i skærverne der omgiver skinnerne.

Mange kender også jordvolde som en løsning på støjgener, men DAV NORDIC tilbyder et alternativ som både er mindre pladskrævende og absorberer mere støj. Hvis man ønsker sig en beplantet støjskærm der pynter i området med grønne planter, giver liv og er godt for miljøet, så er både [Green Wall] og [Naturawall] en god løsning.

Støjskærme kommer i mange afskygninger. Det er også en mulighed at kombinere autoværn og støjskærme, hvis der er lidt plads og brug for begge dele. Her har vi udviklet et særligt [autoværnssystem] som også virker støjdæmpende.​

Arbejdsprocessen for støjdæmpende løsninger

​Hos DAV NORDIC leveres der mange forskellige former for [støjskærme og støjreducerende løsninger]. Vi sætter en stor ære i at projektere og designe støjdæmpende løsninger der tager afsæt i dine ønsker og behov. Arbejdsprocessen har vi inddelt i 10 faser, som kan skitseres således:

Ønsker du, at downloade de 10 faser, så klik her.​

Samarbejdstyper​

Som modellen for støjskærmsbyggeri afspejler, er det en længere proces med mange forskellige trin. Modellen afspejler også, hvor seriøst vi tage arbejdet og hvor meget ære vi sætter i, at gøre det ordentligt. Arbejdsprocessen afhænger også af, hvordan samarbejdet med bygherren er. DAV NORDIC har stor erfaring med at indgå i forskellige former for samarbejde og forskellige ansvarstyper.

Totalentrepriser

Vi indgår blandt andet i totalentrepriser og påtager os dermed en større grad af ansvaret og deltager i løsningen af komplekse problemstillinger for bygherren. Vi har erfaring med at holde projekteringen inden for egne rammer, men har også erfaring med at indgå i samarbejder med kompetente samarbejdspartnere om at løse problemstillinger.​

Hovedentrepriser, fagentrepriser og rammeaftaler

Vi indgår selvfølgelig også i hoved- og fagentrepriser, hvor vi stiller vores ekspertise til rådighed på specifikke områder. Vi indgår også i rammeaftaler, som er med til at sikre bygherren et højt niveau af service og kvalitet.

Funktionskontrakter

I samtlige af vores projekter indgår en funktionskontrakt. Vi forpligter os typisk på at vedligeholde den leverede den støjdæmpende løsning i fem år efter aflevering.​

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".