Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bane skærme

Tre typer støjskærme

​Banedanmark opererer med tre forskellige skærmtyper, som alle er overordnet beskrevet i ”Anlægsmanual for Banedanmarks standardskærme”.

Fælles for skærmene er, at de primært er udført i en galvaniseret stålkonstruktion opbygget med bærende lodrette søjler, hvorimellem der monteres vandretliggende skærmflader. Godstykkelse og profildimensioner på de enkelte ståldele afhænger af de faktiske belastninger fra vindtryk, sug/tryk fra tog samt evt. jordtryk. 

Er skærmen monteret i terræn graves nederste del af skærmen ned i jorden, for at sikre, at den er helt lydtæt. Er skærmen monteret på en konstruktion (stålspuns, betonvæg, mm.) tilsigtes det at lave en lydtæt tilslutning til denne konstruktion. En Banedanmark skærm har normalt en højde på 2m fra overside af skinner til skærmtoppen. Dette sikrer frit udsyn for togets passagerer hen over skærmen.

Krum reflekterende skærm

Den mest anvendte skærm er krum, og netop den krumme udformning gør, at en betydelig del af støjen reflekterer tilbage til sporet, hvor den opfanges i skærverne. Selve skærmfladen består af galvaniserede stålplader opbukket som ”hatteprofiler” og boltet sammen til én tæt flade. I toppen af skærmen afsluttes med en topfender. Søjleafstanden for denne skærmtype er normalt 5m.

Lodret absorberende skærm

Hvor den krumme reflekterende skærm ikke kan finde anvendelse, for eksempel på grund af reduceret afstand til banelegemet eller på grund af placering langs perronkant, anvendes i stedet en lodret skærm med absorberende egenskaber. Skærmen opbygges som den krumme skærm af opbukkede skærmplader udført i galvaniseret stål. Inde i ”hatteprofilerne” placeres et isoleringsmateriale, som efterfølgende beskyttes med et net af strækmetal. Søjleafstanden for denne skærmtype er normalt 5m.

Lodret glasskærm

Er der særlige visuelle forhold at tage hensyn til, kan der anvendes transparente skærme, hvor de øverste skærmplader erstattes af glaspartier. Søjleafstanden for denne skærmtype er normalt 2,5m.​​​

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".