Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Euro TRACC™

Kollisionsdämpare (Crash Cushion)

EuroTRACC ™ är en medlem i den europeiska välrenommerade TRACC-serien. Enkel reparation, materialåtervinning efter kollision kombinerat med ett stort säkerhetsvärde gör EuroTRACC ™ till marknadens bästa kollisionsdämpare.

EuroTRACC ™ har testats mot EN 1317-3, klass 110 kollision från alla vinklar ASI <1.0 (klass A).

Montering

Stötdämparen levereras färdig och kan monteras direkt på betong eller asfalt. Ingen speciell motvikt behövs.


Reparation

Upp till 98% av systemet kan återanvändas efter en normal påverkan. Reparationen kan ofta utföras på plats. EuroTRACC ™ är förenklad i dess grund design, vilket innebär att endast ett fåtal reservdelar behöver bytas ut efter en eventuell kollision.

Hållbarhet

Stötdämparen är konstruerad för en funktionell hållbarhet på minst 25 år utan särskilt underhåll. Alla delar relaterade till den energiabsorberande processen är tillverkade av förzinkat stål. Alla övriga komponenter och material är konstruerade så att systemet kan användas under alla väderförhållanden. Sanningen är att Euro TRACC ™ påverkas inte nämnvärt heller av mycket varierande väderförhållanden.