Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

EN 1317 Styrkeniveauer Containment Level

Styrkeniveauet angiver systemets evne til at tilbageholde køretøjet ved påkørsel. Hvert styrkeniveau er defineret på baggrund af påkørselstests, som systemet skal kunne modstå. Et nyt system skal mindst testes to gange. En gang med et let køretøj for at fastslå hårdheden af påkørslen og en gang med et tungere køretøj for at fastslå den maksimale energi, systemet kan modstå. Styrkeklasserne er klassificerede i henhold til påkørsel med det tungeste køretøj.

Ud fra resultaterne af påkørselstests bliver parametrene, som definerer systemets præstationer, kalkuleret.

Et system skal for at bestå påkørselstesten opfylde:

  • ​Systemet skal tilbageholde og tilbagekaste køretøjet på en kontrolleret måde
  • ​Enkeltdele fra systemet må ikke gennemtrænge køretøjets kabine
  • ​Deformering af eller indtrængen i kabinen, der kan forårsage alvorlige skader, tillades ikke
  • ​Køretøjets tyngdepunkt må ikke krydse centerlinjen af det deformerede system
  • ​Køretøjet må ikke rulle rundt - herunder rulle om på siden, under eller efter påkørslen. Dog er ”rolling pitching and yawing” acceptabel
  • ​For tests udført med tunge køretøjer må max. 5 % af ballastens masse blive løsrevet eller blive delt, indtil køretøjet står stille.
  • ​Efter påkørsel af vej- eller broautoværn må køretøjet, når det kastes tilbage, ikke krydse en linje parallelt med systemets oprindelige centerlinje. Se illustration nedenfor.

Det er op til de nationale regulativer at definere styrkeklasserne, som skal bruges i de forskellige situationer efter de kriterier (type af trafik, hastighedsgrænser, tilstedeværelse af farer mv.), der er.​

NB: Test TB11 og TB 32 er designet til at verificere, at systemets styrkeniveau er kompatibelt med sikkerheden for køretøjets passagerer.

Kilde: European Union Road Federation – www.erf.be​​

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".