Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

DAV NORDIC støjdæmper Silkeborg Motorvejen

DAV NORDIC A/S har vundet alle 4 entrepriser på støjdæmpning af Silkeborg Motorvejen. Støjen fra motorvejen skal dæmpes yderligere, og derfor har Vejdirektoratet igangsat en række tiltag, som færdiggøres i slutningen af året. Den første støjdæmpende løsning ved Skærbækvej er udført. Der er opsat en 3 meter høj og ca. 200 meter lang standardstøjskærm.

120 tons støjskærm demonteres

I uge 26 blev de to store entrepriser på støjdæmpning igangsat. DAV NORDIC demonterer 120 tons akrylplader fra den nuværende støjskærm og erstatter dem med 3.200 stk. støjabsorberende aluminiumskassetter.

Kassetterne er specialfremstillede, så de passer nøjagtigt ind i de eksisterende søjler. Den nuværende støjskærm over Gudenåen bibeholdes, så det flotte udsyn over vandet bevares. Entreprisen færdiggøres i september.​

Støjdæmpning af 4,7 meter høj spunsvæg

​​Den tredje store entreprise er støjdæmpning af den 4,7 meter høje spunsvæg. Spunsvæggen beklædes på begge sider med støjdæmpende materiale. Det er en stor logistisk styringsopgave at løfte, idet de præfabrikerede komponeter næsten alle er unikke. Netop styring af den type projekter er DAV NORDIC rigtig stærke til. Entreprisen skal være færdig primo december 2019 og vil påvirke trafikken med hastighedsnedsættelse.

Den fjerde entreprise er en 1.600 m lang støjskærm ved boligområdet Funder Kirkeby. Skærmen er på dele af strækningen helt oppe på 6 meter, og arkitektfirmaet Skaarup Landskab har valgt skærmen i en brun nuance, der falder godt ind i området. Skærmen etableres fra august til december.

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".