Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

DAV NORDIC sikrer Aarhus Letbane

​DAV NORDIC har siden 2014 leveret af flere omgange til Aarhus Letbane. 

De tre leverancer indbefatter:

  • ​5000 m Mini-Guard® ståltrafikværn
  • ​1800 m personrækværk til 4 broer
  • ​860 m personrækværk til 3 broer

Sikring af Aarhus Letbane

Den første leverance til Aarhus Letbane gik på 5000 m Mini-Guard® ståltrafikværn. Det skulle bruges til at skabe sikkerhed omkring anlægningen af Letbanen. Trafikværnet blev placeret på forskellige strækninger i Aarhus og er med til at afskærme for byggeriet fra den kørende trafik og for at sikre medarbejderne på byggeriet.

Fordele ved Mini-Guard® ståltrafikværn:

  • Hurtige at samle på grund af plug-in part-forbindelsessystem
  • ​Lav vægt - nemme at transportere
  • ​Mulighed for flytning i sammenføjede længder på op til 13,5 m.

Første leverance af personrækværk til 4 broer

DAV NORDIC leverede tilbage i 2014 ca. 1800 meter personrækværk, som skulle etableres i forbindelse med Aarhus Letbane. Rækværkerne blev leveret i 2 varianter, hvoraf det ene var et specialudviklet rækværk, designet af Cowi A/S.

Rækværkerne blev brugt til sikring af cyklister og fodgængere samt sikring af medarbejdere i forbindelse med bl.a. banearbejde på nødperroner. 

Projektet krævede stor præcision i både produktion og montage pga. de høje krav til tolerancerne i konstruktionen. Koordinering mellem DAV NORDIC og entreprenørerne var også vigtig, da de 400 kg tunge sektioner af rækværk løftes op på broerne af de samme byggekraner, som blev brugt til andre formål på byggepladsen.

For at kunne sikre optimal drift på byggepladsen skulle kranerne være tilgængelige, når rækværkerne skulle monteres ca. 14 dage efter støbning af broerne. De fungerede på samme tid også som sikkerhedsrækværk i forbindelsen med færdiggørelsen af broerne. 

​Store entrepriser til flere entreprenører – godt samarbejde

Både JORTON A/S, Per Aarsleff A/S og Arkil Bro og Beton A/S havde entrepriser i forbindelse med bygning af broerne. Formand John Bargisen udtalte om projektet: ”De første personrækværker blev monteret i uge 3 og det forløb rigtig godt. Vi samarbejdede fint med DAV NORDIC og fik det til at glide på pladsen. De store udfordringer lå i at skulle afspærre trafikken, som vi gjorde over flere nætter i uge 4. Det krævede at alt klappede og forløb som planlagt, så vi kunne nå det inden for den frist, hvor afspærringen var”.

Aarhus Letbane

Der blev i alt etableret 110 km letbane, hvoraf de 12 km blev etableret igennem Aarhus og de resterende ca. 100 km blev etableret ved, at tilpasse Odderbanen og Grenaabanen til letbanedrift.

DAV NORDIC leverer sidste leverance af personrækværker

Der blev bygget en helt ny S-formet bro vest for Ringgadebroen i Aarhus, hvor letbanen skulle krydse jernbanesporene. Det var den første bro over hovedbanelegemet og broen blev 120 m lang og hævede sig ca. 8 m over det eksisterende spor. DAV NORDIC fik den sidste leverance på 860m specialudviklet rækværk til pågældende entreprise og Per Aarselff var hovedentreprenør på opgaven.

Leverancen blev leveret og monteret i 2014. 

Tilmeld nyhedsbrev​

Hold øje med din spam eller uønsket mail. Sørg gerne for at føje afsender og domæne til "sikre afsendere".